ASSOCIACIÓ

Comerç In és una associació que es planteja la missió de convertir Ontinyent en una ciutat comercial.

El comerç consolida les ciutats, fent-les vives, transitades, actives i sostenibles.

Comerç In és una associació empresarial, integrada per empresaris del sector comerç i serveis, que es planteja la missió de convertir Ontinyent en una vertadera ciutat comercial on convisquen la vida laboral, social, cultural, d’oci, compres…

Naix per donar resposta i impulsar la innovació i competitivitat de les empreses ubicades en el centre urbà, mitjançant l’accés als avantatges derivats de l’acció conjunta, com ara acords de cooperació, que permeten explotar economies d’escala, l’establiment de xarxes d’innovació en la difusió d’iniciatives que comparteixen riscs i costos, plans d’actuació per a promoure el mercat local i els fluxos efectius d’informació pel seu abast i flexibilitat en tindre menor cost de coordinació. Per això, les pimes comercials integrants obtenen una sèrie d’economies externes “passives” com són la innovació, l’aprenentatge, la informació i les oportunitats, que de manera individual no podrien assolir.

Encaminant totes les nostres iniciatives cap a la missió de contribuir eficaçment a la modernització i innovació del teixit comercial i de serveis del centre urbà d’Ontinyent, no només s’aconsegueix incrementar la competitivitat de les empreses ubicades en el centre urbà, (espai compacte, amb alta concentració de comerços) sinó que al mateix temps aconseguim incrementar la competitivitat de la nostra ciutat a través del manteniment de les estructures socials, urbanístiques i monumentals, en les quals el comerç desenvolupa un paper vital. Fent competitiu el sector comercial es consolida la ciutat, fent-la més viva, transitada, activa i sobretot més sostenible. Amb aquest fi, en els darrers exercicis s’ha procedit a adaptar la gestió de l’associació a la nova realitat comercial, a través de la gerència de centre urbà, amb accions d’ajuda i suport al comerç i serveis que puguen contribuir a dimensionar la posició de l’àrea comercial en el seu conjunt. Oferim serveis que moltes de les pimes comercials i de serveis no podrien aconseguir pels seus propis mitjans i coordinem accions necessàries per a promoure el mercat de l’àrea comercial d’Ontinyent i comarca.

Durant els darrers anys, hom col·labora amb distintes institucions del sistema valencià: en l’àmbit autonòmic amb la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació i en l’àmbit local amb l’Ajuntament d’Ontinyent. A més de comptar amb el suport de l’Impiva en la realització de diferents projectes.

És destacable la col·laboració que des del 2008 estem portant a cap juntament amb altres associacions de comerciants (Burgos, Oriola, Terol, Villena i València) en el desenvolupament de projectes de cooperació, amb l’objectiu d’augmentar la competitivitat dels nostres comerços mitjançant accions conjuntes que permeten potenciar la innovació, formació, les economies d’escala i les noves tecnologies.

Amb tot el que s’ha exposat, els objectius de la nostra associació es resumeixen en:

Objectiu general

Posicionar el centre comercial d’àrea urbana d’Ontinyent com a destinació comercial de referència en la seua àrea d’influència, mitjançant accions de captació de nous clients, fidelització dels ja existents i dinamització de l’entorn comercial. I al mateix temps posicionar l’associació com a nexe d’unió entre la ciutat i els ciutadans, la ciutat i els comerços, i generar vincles entre els comerciants com a agents actius responsables i compromesos amb la ciutat, el seu entorn i les persones. Alhora que acreixem la competitivitat de les pimes associades. Tot això amb la finalitat d’aconseguir un posicionament estratègic en el mercat local i comarcal.

Objectius específics

 • Millorar la imatge del centre urbà, potenciant un entorn agradable i de qualitat:
  • Impulsar que l’Ajuntament porte a cap actuacions urbanístiques, de mobilitat que ajuden a potenciar el centre urbà.
  • Participar en tots els moviments cívics ciutadans i comissions en què el comerç tinga alguna cosa a dir, que tinguen a veure amb el comerç i la ciutat, tot mostrant la nostra opinió sobre la ciutat que volem.
 • Millorar el posicionament del centre urbà d’Ontinyent davant els consumidors/habitants, que ens ajude a augmentar i consolidar la capitalitat de la comarca.
  • Desenvolupar i potenciar una imatge comuna a tot l’espai acompanyat d’accions de comunicació, promoció i fidelització a Ontinyent i la seua àrea d’influència. Per a potenciar el centre com un referent de compres davant els clients.
  • Potenciar la qualitat, varietat, diferenciació i especialització de l’oferta comercial existent en el centre.
  • Impulsar projectes innovadors en comunicació a través de noves tècniques com el màrqueting emocional i nous suports de comunicació i fidelització (targeta de fidelització +In, pantalles, web, xarxes socials…).
  • Ampliar l’àmbit geogràfic de comunicació als pobles de l’àrea d’influència.
  • Aconseguir la percepció en els nostres clients com una zona de comerç més actiu, dinàmic, amb opcions per a les necessitats dels clientes, que incorpora novetats, que està sent atés per una població comercial, rica en comerç i servei de qualitat.
  • Captar nous clients, disminuir-ne la fuga i augmentar l’atracció de despesa de la comarca, la qual cosa ens permetrà ampliar el mercat potencial.
  • Dinamitzar l’espai públic principalment mitjançant accions concretes d’animació i promoció comercial.
  • Oferir majors serveis al client: unificant horaris, millorant la qualitat i el servei, i gestionant serveis comuns.
  • Posar en valor la responsabilitat social de les pimes comercials en la ciutat: mitjançant accions encaminades a transmetre que el comerç dóna vida a la ciutat; ajuda a construir una ciutat càlida, responsable amb l’entorn, amb les persones que tenen necessitats (col·laborant amb associacions benèfiques), que gaudeixen, que juguen, que aprenen i viuen experiències.
 • Augmentar la competitivitat dels nostres associats: la qualitat i el servei que els comerços i serveis de la ciutat ofereixen als seus clients ha de veure’s materialitzat, a fi de posicionar-nos com una ciutat comercial integrada per una gran oferta comercial on es dóna el millor servei.
  • Posicionar-nos com una associació que cobreix satisfactòriament qualsevol necessitat de l’associat (prestació de serveis, negociació…).
  • Generar tràfic als comerços associats.
  • Impulsar la innovació i les noves tecnologies entre els socis.
  • Generar un ambient participatiu entre els associats que ens permeta compartir coneixements entre tots.
  • Impulsar projectes d’I+D+I que permeten desenvolupar formes de gestió conjunta de serveis orientats a millorar la competitivitat de la pime comercial urbana.
  • Establir una xarxa per a la cooperació del sector, augmentant-ne l’eficàcia, tot desenvolupant i difonent les noves tècniques de gestió comercial.
  • Formar els professionals del sector millorant la seua capacitació amb l’adquisició de nous coneixements i habilitats per a assumir noves tecnologies i adaptar-se als canvis.
  • Incorporar les pimes comercials a la cultura de la qualitat, innovació i gestió del coneixement.
  • Potenciar la idea que tots junts podem aconseguir molt més. En definitiva, convertir-nos en un important lobby de pressió de la ciutat.
 • Captar nous associats: crear en els comerços no associats certa inquietud per no poder participar en les accions de l’associació amb la finalitat de crear en ells un interés per pertànyer a una associació d’aquestes característiques. Generar inquietud per pertànyer a aquesta associació..